Ordföranden har ordetNu har jag varit ordförande ett år, ett år då tyvärr föreningens första ordförande under tolv år, Stina Sandgren, gick bort.
Hennes gärning i föreningen kommer att minnas under lång tid som en av de mest drivande efter föreningens bildande, hon var föreningens ledare från första stund.

Det var ju 1979 som det började med en midsommarfest som sedan dess varit sig ganska lik genom åren,men föreningen bildades officiellt 1980, så vi kan se fram emot ett 25-årsjubileum nästa år.
Ni får gärna komma med förslag hur Ni tycker vi ska fira jubileet.

Nu har vi ägt lugnet ett år och det har fungerat bra, men vi i styrelsen vill att fler utnyttjar chansen att bli andelsägare eller någon kanske vill skänka ett bidrag till finansieringen av köpet av lugnet.
I år så planerar vi också att göra en varsam renovering av köket för att det ska bli ett mer lättarbetat kök med bland annat mer bänkyta.
Även en boulebana ska göras på gräsytan ned mot vägen. Invigning sker i samband med någon sommarpub.
Det här tänkte vi göra under fixarhelgen 24-25 april då även mycket annat finns att göra så alla är välkomna att komma och hjälpa till med det man kan.

Jag vill också passa på att slå ett slag för våra pubkvällardär vi under enkla former träffar gamla och nya medlemmar i vår mysiga stuga.

Under sommaren i fjol så var föreningen med om att göra en arkeologisk utgrävningvid Öbacken nedanför kyrkan som Långhundraledsgruppen anordnade. Man hittade en hel del intressanta fynd och det kan förhoppningsvis bli en fortsatt utgrävning men då vid den troliga handelsplatsen på baksidan av Öbacken.
Vi ska även till hembygdsföreningen få hem enmycket gammal stockbåt som på 60-talet hittades i närheten av där utgrävningen var men som sedan dess funnits på Ålands sjöfartsmuseum i många år.

Till sist skulle jag vilja framhålla två personer som gör mycket för hembygdsföreningen, det är vår kassör Margita som under många år har skött vår ekonomi på ett föredömligt sätt, samt vår sekreterare Tuwe som gör vår årsskrift som är mycket uppskattad i föreningen samt alla brevlådeslappar som byombuden delar ut.

Vi ses vid Lugnet
Närtuna 2004-04-04

Anders Åberg