Bli medlem

För att bli medlem betalar du in nedanstående medlemsavgift på bankgiro: 5309-5345.
På inbetalningen anger du namn, adress och telefonnummer.

Vill du betala kontant kan du göra det till Anders Åberg.

Medlemsavgifter:


Enskild person:
150:- per person eller 225:- för enskild person om man vill få medlemsutskicken sända per post för dom som inte bor i Närtuna.


Familj
250:- per familj eller 300:- per familj om man vill få medlemsutskicken sända per post för dom som inte bor i Närtuna..


Andelsbrev

Det finns för närvarande ca 85 st. andelsägare i Lugnet.

Skänkta medel

En gåva har skänkts till föreningen för köpet av Lugnet

Klicka här för skicka en intresseanmälan för att bli andelsägare i Lungnet eller om Du vill skänka pengar till föreningen

Andelsägare och gåvor måste godkännas av Närtuna hembygdsförening.
Föreningen förbehåller sig rätten av avböja blivande andelsägare samt gåvor