Styrelsen i Närtuna Hembygdsförening 2017

Ordföranden har ordet

Mötesprotokoll


UPPDRAG NAMN MOBIL HEM
Ordförande Anders Åberg 070-2493121 08-51293121
Vice ordförande Tor Löfgren 070-3106167 08-51294104
Kassör Maria Lagerquist
Sekreterare Katrin Strandemar
Ledamot Annelie Broman
Ledamot Gunnar Wetterström
Ledamot Lars Karlsson
Suppleant Jonas Junered
Suppleant Mia Jaktlund


Byombud 2017 samt personer med uppdrag i föreningen

Byombud Anders Åberg
Tor Löfgren
Lars Karlsson
Gunnar Wetterström
Pressombud Styrelsen
Långhundraleden Tobias Nilsson
Torgny Åberg
Revisorer Bengt Gustavsson
Ingemar Norström
Suppleant Torgny Åberg
Valberedning Torgny Åberg
Per Eriksson
Suppleant Jan Öhman