Styrelsen i Närtuna Hembygdsförening 2018

Ordföranden har ordet

Mötesprotokoll


UPPDRAG NAMN MOBIL HEM
Ordförande Anders Åberg 070-2493121 08-51293121
Vice ordförande Tor Löfgren 070-3106167 08-51294104
Kassör Maria Lagerquist
Sekreterare Katrin Strandemar
Ledamot Jonas Junered
Ledamot Gunnar Wetterström
Ledamot Lars Karlsson
Suppleant Mia Jaktlund
Suppleant Carola Eriksson


Byombud 2018 samt personer med uppdrag i föreningen

Byombud Anders Åberg
Tor Löfgren
Lars Karlsson
Gunnar Wetterström
Pressombud Styrelsen
Långhundraleden Torgny Åberg
Vakant
Revisorer Bengt Gustavsson
Ingemar Norström
Suppleant Torgny Åberg
Valberedning Torgny Åberg
Per Eriksson
Suppleant Jan Öhman