Styrelsen i Närtuna Hembygdsförening 2023

Ordföranden har ordet

Mötesprotokoll


UPPDRAG NAMN MOBIL
Ordförande Anders Åberg 070-2493121
Vice ordförande Tor Löfgren 070-3106167
Kassör Maria Lagerquist
Sekreterare Katrin Strandemar
Ledamot Lotta Jansson
Ledamot Gunnar Wetterström
Ledamot Lars Karlsson
Suppleant Erik Åberg
Suppleant Henrik Strandemar


Byombud 2023 samt personer med uppdrag i föreningen

Byombud Anders Åberg
Tor Löfgren
Lars Karlsson
Gunnar Wetterström
Pressombud Styrelsen
Långhundraleden Lotta Jansson
Robert Forsberg
Revisorer Ingemar Norström
Eva-Lotte Welam
Suppleant Göran Åberg
Valberedning Per Eriksson
Jan Öhman
Suppleant Jan Durchbach