Utdrag ur Berättelsen om Närtunaby


Skriven av Erik Åberg under år 2002
Född  1912
Avliden  2006

KAPITEL 1.

Jag ska i det följande försöka beskriva vad mäniskorna i Närtuna by arbetade med, från första väldskriget till andra och något senare.
Många yrken fanns, både udda och mer vanliga, men alla levde på sitt arbete även om det inte gav så mycket.
Från jordbruket på släktgården Norrgården blir mest från 1920-talet men även där några år senare.
Då jag inte har några anteckningar att tillgå vill jag reservera mig om någon feltolkning eller minnselucka uppstått.


Högbro kvarn

När man kommer väster ifrån är Högbro kvarn den första hälsningen men får från Närtuna. Kvarnen drevs med vind, det var fyra eller fem ingångar, ty den översta delen gick att flytta allt efter som vinden kom. Vid kvarnen kunde man få det mesta, b la rensning av utsäde, malning av gröpe, finmalt till svin, grovmalet till nötkreaturen, krossat till hästarna, vidare malning av råg till bröd och vete till bullar. Rågbröd gick även att inhandla antingen i säck eller brödpaket. När vingarna var igång uppskattades det inte inte av alla hästar. När trakten fick elektrisk ström försvann vingarna och kvarnen drevs med elkraft, vilket måste ha blivit mycket lättare att arbeta med. Kvarnen var en stor tillgång för trakten då många bönder inte hade någon egen kvarn.

Mjölnaren hette Svante Lönnqvist och han ägde fastigheten. Tyvärr, på senare tid brann kvarnen ned på grund av gräsbränning.

Längre tillbaka i tiden fanns även en lantgård vid Högbro som nu sammanslagits med Västanberga, men uthusen står kvar. Den som jag tror var den sista som bodde i bostaden var en snickare som hette Törnqvist.

I Närtunaby fanns på den tiden många hantverkare, och andra mer eller mindre udda yrken så inte var det bara bönder som hade sin inkomst på sitt arbete i byn. Idag kommer de flesta och största inkomsterna från annat håll utanför byn.

Beställ boken om Närtuna här!