Styrelsemöte hos Tuwe Ogdal 4 april.2006 kl. 1900.

 

1.                                      Anders Åberg öppnade mötet.

 

2.                                      Sekreterare Tuwe Ogdal.

 

3.                                      Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 

4.                                      Efter årsmötet konstituerade sig styrelse enlig nedan:

 

Tor Löfgren                         Vice ordförande

Margita Järnström                Kassör

Tuwe Ogdal                         Sekreterare

                      Jeanette Karlsson                 Ledamot

Yvonne Hansson                  Ledamot

Peter Mattson                      Suppleant

Ulla Stålgren                        Suppleant

Mikael Lilja                         Suppleant

 

5.                                      Vårfest, ”Räkfrossa” lapparna till festen på väg ut. Ulla och Jeanette håller i festen, Musik håller Janne Öhman i.

 

6.                   Pub en gång kvar. Nya datum blir:

                     

                      DATUM       ANSVARIGA

                      26 maj           Yvonne-Christer reserv Ulla-Margita

                      7 juli               Tor

                      28 juli             Anders

                      1 sept.            Ulla-Margita

                      29 sept.          Micke-Janne

                      3 nov             Tor-Anders-Rolf

                      1 dec             Ulla-Margita

 

6.                                      Problem med vattnet har uppstått vid Lugnet, Micke Lilja kollar saken även varm vatten beredaren.

 

7.                                      Anders ordnar fram en kopia på köpeavtalet för prästgården så att vi kan se vår del av vatten servitutet.

 

 

 

8.                                      klippschema för gräsmattan vid Lugnet under sommaren:

 

v 21: Anders  v22: Janne J v23: Micke  v24: Janne D  v25:  Tor  v26: Peter  

v28: Jeanette  v30:  Anders  v32: Janne J  v34: Micke  v36: Peter

 

9.                                      Robert Åberg var med på mötet för att prata hemsida.

Vi la upp E-mall adresser för alla i styrelsen så att vi kan sprida allt som rör styrelsen på ett lätt sätt.

Adresser se nedan:

Anders Åberg                                            anders.aberg@nartuna.se

Margita Järnström                                      guldglantan@nartuna.se

Tor Lövgren                                              kippinge@nartuna.se

Tuwe Ogdal                                               ogdal@nartuna.se

Ulla Stålgren                                              stalgren@nartuna.se

Mikael Lilja                                               njordhem@nartuna.se

Peter Mattsson                                          lovangen@nartuna.se

Jeanette Karlsson                                       kolsta@nartuna.se

Yvonne, Christer Asp                                 Solhem@nartuna.se

Robert Åberg                                             Robert.aberg@nartuna.se

 

10.                                  Anders avslutade mötet och tackade alla för visat intresse

 

11.                                  Nästa möte den 16 maj klockan 19.00 i Lugnet

 

 

Vid pennan

 

 

Tuwe Ogdal/sekreterare.