STYRELSEMÖTE NÄRTUNA HEMBYGDSFÖRENING  10 MAJ –05.

 

 

Anders Åberg öppnade mötet i lugnet och utsågs till mötes-sekreterare.

 

Närvarande :   Anders Åberg, Tor Lövgren och Peter Matsson.

 

Föregående protokoll:    Saknades men diskuterades och godkändes.

 

Räkfrossan:    Avlöpte som planerat och gav en vinst med ett par tusen kronor.

 

Midsommarfesten:    Planerades in i minsta detalj , vi ska försöka att få någon sponsring på priser till lotterier

 

Boulen : Banan ska göras färdig i sommar och det diskuterades om Närtuna Hembygdsförening ska utmana

 

Gottröra Hembygdsförening i en Boulematch i sommar.

 

Underhåll av Lugnet:   I sommar behöver vi måla och ev. byta någon vindskiva , skall göras någon kväll av

 

engagerade medlemmar.

 

Antikrunda:   Undersöks om vi ska anordna en antikrunda i höst.

 

Klippschema:   Klippschema sommaren 2005:    Vecka 20: Jea,      V21: Tor,     V22: Peter ,     V23: Anders, 

 

     V24: Jea     V25: Margita,       V26: Micke,       V27: Ulla,      V28: Yvonne,      V29: Jea,       V31: Tor,      

 

     V33: Anders,    V34: Jea.

 

Om någon inte kan klippa på er vecka så går det nog att byta eller sätta in en ersättare.

 

Nästa möte:   15 juni klockan 19.30 i lugnet.

 

Mötet avslutades.

 

 

 

Minnes antecknare.

 

Anders Åberg.